تحقيقات و توسعه

۱. بررسی اثرات نامطلوب کودهای فسفاته در جذب میکروالمنت ها توسط گیاهان زراعی در خاک های ایرانalt

۲. بررسی روش های آنالیز پیشرفته در اندازه گیری های باقیمانده های سموم دفع آفات و کودهای شیمیائی در آب های سطحی

۳. بررسی اثرات پساب های صنعتی و کشاورزی در خود پالائی آب های سطحی و بویژه رودخانه ها

۴. مقایسه میزان جذب میکرو المنت ها در ریشه ، ساقه و برگ گیاهان زراعی

۵. بررسی جایگزینی کودهای اختصاصی با دز بالای میکروالمنت به جای سموم دفع آفات نباتی

۶. تولید کودهای ویژه برای خاک های با آنالیز مشخص و محصولات کشاورزی ویژه جهت استفاده در کشت گلخانه ای

نشانی شرکت

قطعه شماره ۶۱۲

فاز یک - بلوار ابوريحان

ایران - استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد

شماره تماس

خدمـــات فنی و فروش: ۰۹۱۲۳۱۸۰۰۸۶

دفتر تهــــــران: ۴۶۶۹۶۳۹ - ۴۶۳۲۱۴

info@zargolchemi.com