کود پودری تری مچ ۲۰-۲۰-۲۰

فسفر در فرایند فتوسنتز بسیار مهم است. کمبود فسفر باعث توقف رشد گیاه می‌شود و به علت انتقال فسفر از برگهای پیر به برگ‌های جوان منجر به ریزش برگهای پیر می‌شود. گاهی کمبود فسفر باعث تجمع مواد قندی در برگ و ساقه شده و برگها و ساقه‌ها به رنگ قرمز در‌ می‌آیند. در خاک فسفر به صورت معدنی و آلی یافت می‌شود.

PH خاک برای جذب فسفر مهم است و می‌بایست بین 6-7 باشد.

پتاسیم در فتوسنتز و تهیه قند نقش دارد. این عنصر نیز در گیاهان قابل انتقال است بنابراین علائم کمبود آن به صورت سوختگی کنار برگ ها ابتدا در برگ های پیر ظاهر می‌شود. یکی از راه‌های مناسب زارعیـن بـرای به دست آوردن عملکردهای بـالا مصـرف کود پودری تری مچ 20-20-20 است.

مزایای کود پودری تری مچ 20-20-20

• افزایش میزان  تولید و بهبود کیفیت محصول

• افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماریهای قارچی

• افزایش فتوسنتز بدلیل کارایی بهتر آنزیم ها

• قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ

• قابلیت اختلاط با اکثر سموم دفع آفات در حالت محلول در آب

نشانی شرکت

قطعه شماره ۶۱۲

فاز یک - بلوار ابوريحان

ایران - استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد

شماره تماس

خدمـــات فنی و فروش: ۰۹۱۲۳۱۸۰۰۸۶

دفتر تهــــــران: ۴۶۶۹۶۳۹ - ۴۶۳۲۱۴

info@zargolchemi.com