کود پودری تری مچ ۴۰-۱۰-۱۰

کود پودری تری مچ ۴۰-۱۰-۱۰ (High Potash)

ازت و پتاسیم از عناصری هستند که به مقدار قابل توجهی توسط گیاه ازخاک برداشت شده و بایستی در طول دوره رشد همواره به مقدار کافی از خاک در اختیار گیاه قرار گیرد. پتاسیم در فتوسنتز و تهیه قند نقش دارد. این عنصر نیز در گیاهان قابل انتقال است بنابراین علائم کمبود آن به صورت سوختگی کنار برگها ابتدا در برگهای پیر ظاهر می‌شود. تری مچ یک کود کاملا محلول در آب است که می‌توان از آن در هر مرحله از رشد گیاه استفاده نمود. ازت موجود در این کود باعث بهبود رشد رویشی می‌شود و پتاسیم آن در بهبود کیفیت، افزایش مقاومت به خشکی، شوری و آفات و بیماریها بسیار موثر است. تری‌مچ کود بسیار مناسبی برای برطرف کردن کمبود پتاسیم در هر مرحله از رشد گیاه است. یکی از راه‌های مناسب زارعین برای بدست آوردن عملکردهای بالا مصرف کود پودری تری مچ است.

مزایای کود پودری تری مچ 40-10-10 (High Potash)

• افزایش میزان  تولید و بهبود کیفیت محصول

• افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماریهای قارچی

• افزایش مقاومت در برابر خطرات تنش‌های محیطی (خشکی، دما و شوری)

• فعال نمودن آنزیم‌های گیاهی از جمله آنزیم‌های احیاکننده گاز کربنیک

• افزایش فتو سنتز بدلیل کارایی بهتر آنزیم‌ها

• قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ

• قابلیت اختلاط با اکثر سموم دفع آفات در حالت محلول در آب

نشانی شرکت

قطعه شماره ۶۱۲

فاز یک - بلوار ابوريحان

ایران - استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد

شماره تماس

خدمـــات فنی و فروش: ۰۹۱۲۳۱۸۰۰۸۶

دفتر تهــــــران: ۴۶۶۹۶۳۹ - ۴۶۳۲۱۴

info@zargolchemi.com