کود کامل مایع ویژه

الف- کـودهـای شـیـمـیـایـی جـامـد

1- کود کامل گرانوله

2- کود سوپر فسفات ساده گرانوله

3- کود سوپر فسفات تریپل گرانوله

4- کودهای کلاته تک عنصری (آهن، مس، روی و منگنز)

5- کلات آهن، کلات مس، کلات منگنز، کلات روی

ب- مـحـصـولات شیـمـیـایـی جـانـبـی

•  اسید فسفریک

•  اسید کلریدریک

•  اسید سولفوریک

•  آب مقطر

•  سولفات‌های آهن، مس، منگنز، روی و منیزیم

• نیترات‌های آهن، مس و پتاسیم

• کلرید‌های کلسیم، مس، روی و آهن

• کاپروکسی کلراید (قارچ‌کش معدنی)

• پلی الکترولیت

• امولسی فایر

نشانی شرکت

قطعه شماره ۶۱۲

فاز یک - بلوار ابوريحان

ایران - استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد

شماره تماس

خدمـــات فنی و فروش: ۰۹۱۲۳۱۸۰۰۸۶

دفتر تهــــــران: ۴۶۶۹۶۳۹ - ۴۶۳۲۱۴

info@zargolchemi.com