کودهای کلاته (۷٠٠٠)

فیلتر عنوان  نمایش # 
# عنوان مطلب
1 کـود کـامـل مـایـع زرگـل 7000 (آهـن و منگنز)
2 کـود کـامـل مـایـع زرگـل 7000 (آهـن و مس)
3 کـود کـامـل مـایـع زرگـل 7000 (آهـن و بر)
4 زرگل ۷۰۰۰

نشانی شرکت

قطعه شماره ۶۱۲

فاز یک - بلوار ابوريحان

ایران - استان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد

شماره تماس

خدمـــات فنی و فروش: ۰۹۱۲۳۱۸۰۰۸۶

دفتر تهــــــران: ۴۶۶۹۶۳۹ - ۴۶۳۲۱۴

info@zargolchemi.com